Bibliografía selecta

LUBOWICKI, K., Po prostu kapłan, Szkic do portretu o. Józef Cebuli OMI, Poznan 1999, 136 pp.

PIELORZ, J., Męczennik za wiarę, Bł. Józef Cebula OMI, Poznan 1999, 154 pp.

PIELORZ, J., Blessed Józef Cebula O.M.I., 1902-1941, Youth educator and martyr because of his priesthood, Biography, Writings, Testimonies, Rome, 2001, 228 pp.